De verbouwing

Alle foto's van de Restauratie in chronologische volgorde op het web:

foto's restauratie AlkmaarseSynagoge

En met dank aan Maartje van Deursen:

fotoboek van het ontstaan van de bima 

Foto's van onze architect Salomons

 

 

de nieuwe gevel met de hebreeuwse teksten en het sterraam:

 

Laten wij dit huis van God met geestdrift betreden:

De gevelsteen (24 november):

De laatste foto's van de werkzaamheden in de sjoel en foto's van onze educatieve kastjes (4  november):