Over de SAS

de Stichting Alkmaarse Synagoge

 Op 2 juli 1997 werd de S.A.S. opgericht.
De Stichting heeft als doelstelling de voormalige synagoge weer in ere te herstellen en haar joodse karakter terug te geven.

De S.A.S ziet dit in de vorm van een joods multifunctioneel centrum.

Hier zouden we onder kunnen brengen:

  • Joodse festiviteiten zoals: Rosj Hasjana, Jom Kippoer, Soekot, Simcha Tora, Chanoeka, Poerim & Pesach
  • Joodse lessen voor jong en oud
  • Kosjere Sjabbatmaaltijden
  • Lezingen geven
  • Verhalen vertellen
  • Joodse cinema
  • Onderhouden van een bibliotheek
  • Onderkomen voor joodse bridgeclub
  • Joods café
  • Verhuur aan andere joodse organisaties

Museum

In de zomermaanden zal het gebouw kunnen fungeren als Joods Historisch Museum Alkmaar.
De Alkmaarse Synagoge kan hierbij bezichtigd worden en er kan informatie gegeven worden over de joodse tradities en historie, met name de tweede wereldoorlog.


Regio Functie

Het is duidelijk dat Alkmaar de enige joodse locatie wordt boven het Noordzeekanaal. Momenteel is het nog zo, dat als men een synagoge wil bezoeken, men altijd is aangewezen op Amsterdam.

In de gehele kop van Noord-Holland is geen synagoge meer.


De Stichting Alkmaarse Synagoge is ontstaan uit Chanah.

 

Chanah is een joodse stichting die nu 10 jaar bestaat.
Deze stichting organiseert joodse feesten, lezingen, excursies, sjabbat maaltijden en cursussen. Chanah is zo gegroeid en is altijd aangewezen op wel en willen van de buurthuizen in haar omgeving. Wij trekken dus altijd van buurthuis naar buurthuis en wij voelen sterk de behoefte naar een eigen joods huis.
Het ledenbestand van Chanah bestaat momenteel uit zo'n 110 gezinnen.
Wat is er nu mooier om de voormalige synagoge weer zijn joodse bestemming terug te geven en wij ons eigen joodse huis te hebben. Met deze gedachte werd op
2 juli 1997 de S.A.S. opgericht.

 


Bestuur van de Stichting Alkmaarse Synagoge

Loes Citroen: voorzitter

Renske Mol: penningmeester

Andy Deutsch: secretaris

Sugette Hupkens: bestuurslid

Inna Zas: bestuurslid 

Ron Bar-El: Bestuurslid

Robert V. Israel, adviseur
Professor Arnold Heertje, adviseur
Professor Dov Bing, adviseur
Rabbijn Lilienthal, adviseur
 

Onderhandelingen met de Baptisten

De S.A.S. heeft vele positieve gesprekken gevoerd met de commissie huisvesting van de Baptisten gemeente dit heeft er in geresulteerd dat de Baptisten bereid zijn het gebouw aan de S.A.S. te verkopen mits zij een ander adequaat onderkomen kunnen betrekken. Voor de Baptisten moet deze verkoop dan zonder extra kosten plaatsvinden.


 

Alkmaar 750 jaar &

Viering 400 jaar vrije vestiging joodse gemeenschap

De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Alkmaar vangt aan in het begin van de 17de eeuw. Een aantal Portugese joden uit Amsterdam, koopt dan een kleine begraafplaats in het nabij Alkmaar gelegen Groet. Twee jaar later zet Alkmaar, als eerste stad der Nederlanden haar poorten voor joden open en besloot de Vroedschap van Alkmaar als eerste vroedschap in de Republiek der Verenigde Nederlanden vrije vestiging toe te staan aan joden.

Hen werd bescherming, veiligheid en godsdienstvrijheid in het vooruitzicht gesteld.
In 1744 verkrijgen de Alkmaarse joden het recht in het openbaar hun godsdienstoefeningen te houden.

Op zondag 9 mei 2004 wordt dit historische feit gevierd met een besloten bijeenkomst in de synagoge in de Hofstraat en een bredere bijeenkomst voor genodigden in het stadhuis van Alkmaar. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis van minderheidsgroepen in Nederland in het algemeen en van de joden in het bijzonder. Meer informatie over Alkmaar 750 jaar vind u hier.

 


Activiteiten

Joods platvorm gecreëerd met ongeveer 73 gezinnen.
Vele gesprekken gevoerd met de Baptisten.
Contact gehad met synagoges in Sliedrecht, Tilburg, Middelburg en Delft.
Gesprekken gevoerd met Burgemeester Bandell.
Gesprekken gevoerd met Christelijke kerken in en om Alkmaar.
Aanschrijven van fondsen.
Comité van aanbeveling opgericht.
Oriënterende gesprekken met de rabbijnen.
Ondernemingplan opgesteld door de Hoge School Alkmaar, sector economie.
Aanvraag ingediend Commissie Dolman, WO II tegoeden, (afgewezen).
Vereniging van Vrienden opgericht, reeds ongeveer 100 vrienden.
Persberichten verstuurd.
Interviews met kranten.
Interviews met de radio.
Gebouw laten taxeren door Makelaardij Vos.
Gesproken met de "Provincie Noord-Holland" te Haarlem.
Aanwezig op het internet.
Ons voorgesteld aan de Alkmaarse fracties.
Donateursavonden in de voormalige sjoel van Alkmaar.
Stenenactie op touw gezet.