Cursus: UITVOLKOREN ZIJN o.l.v Chaïm van Unen

Chaïm komt een  cursus geven in de Alkmaarse synagoge.
 
De data zijn: op zondag  10 & 17 & 24 November 2013, aanvang 15.00 uur tot 17:00.
 
Titel: Uitverkoren zijn
In de cursus staat vooral de relatie Mens – God centraal. Om daar beter zicht op te krijgen moeten we de volgende thema’s bekijken en bij de laatste bijeenkomst met elkaar vergelijken.
Basis stof is de vraag of en hoe wij hulpverlenen aan de zwakkere in de samenleving en hoe vrijblijvend dat volgens onze bronnen is. Vervolgens gaan we op zoek naar de vraag wat uitverkoren zijn betekent.
De cursus is interactief, d.w.z. de deelnemers krijgen de ruimte voor vragen en discussie tijdens de bijeenkomst.
 
1e bijeenkomst 10-11-2013:
Tikoen Nefesj.
 Tora en de Talmoed houden ons een groot aantal gedragsregels voor met het oog op de zorg voor de Ander.
 
2e bijeenkomst 17-11-2013:
Hoe overstijgen wij onze eigen natuur?
 
3e  bijeenkomst: 24-11-2013:
Wat is Gods natuur?
 
Zeer interessant!!
Wat vragen wij voor deze cursus € 12,50 per les p.p. inclusief koffie en thee  De  start is om 15:00 uur tot 17:00 uur.
Als u kiest voor de hele cursus dan zijn de kosten €35,- p.p. inclusief koffie en thee.
Graag opgeven onder knop contact o.v.v. cursus Uitvolkoren zijn.
Wilt u daarin aangeven voor welke cursusdag(en) u zich opgeeft met data of dat u voor de hele cursus kiest.

Het bedrag kunt u van te voren over maken op rekeningnummer 7778010 t.a.v de Stichting Alkmaarse Synagoge o.v.v.  Cursus Uitverkoren zijn.