Activiteiten

Beste Vrienden van de Alkmaarse synagoge.
 
Begin augustus hebben wij u deze nieuwsbrief gestuurd met de mededeling dat wij hem i.v.m. de vakantie nog een keertje zullen versturen.
Om onze sjoel in stand te houden zijn uw giften van wezenlijk belang, het is een goede gewoonte om met  de Hoge Feestdagen uw gift over te maken.
Met uw bijdrage helpt u de Alkmaarse sjoel met haar werk en om het nieuwe Joodse jaar 5777 gezond in te gaan.
Voor de betalingen die reeds zij binnen gekomen onze hartelijke dank!!
Wij wensen u een Sjana Tova, een zoet en goed 5777
 
Met vriendelijk groet namens het bestuur
Loes Citroen
 

 

 

PERSBERICHT
Synagogale onderscheiding in Alkmaar

Tijdens een feestelijke eredienst in de synagoge in Alkmaar werd een hoge synagogale onderscheiding op uitgereikt. Nooit eerder werd in de kaasstad een chowertitel verleend.

Na het middaggebed op vrijdag 19 augustus in aanwezigheid van veertig sjoelbezoekers ontving;

Andy Deutsch

de Chower-titel van priv. doc. rabbijn Simon Bornstein, die in een korte toespraak de verdiensten van Deutsch uitgebreid prees.

Sedert meer dan drie decennia geeft Andy Deutsch zijn beste krachten aan de herbouw van het Joodse gemeenschapsleven, de aankoop en herinwijding van Sjoel Alkmaar en de regelmatige voortgang van de erediensten en het Joodse onderwijs in het Hollands Noorderkwartier.

Na de preek ontving Deutsch de bij zijn nieuwe titel horende oorkonde uit handen van de rabbijn.

De chowertitel is een synagogale eretitel die uitsluitend bij hoogste uitzondering door een rabbijn wordt verleend aan personen met uitgebreide theologische kennis en een uitzonderlijke staat van dienst ten behoeve van het Jodendom.