Activiteiten

PERSBERICHT
Synagogale onderscheiding in Alkmaar

Tijdens een feestelijke eredienst in de synagoge in Alkmaar werd een hoge synagogale onderscheiding op uitgereikt. Nooit eerder werd in de kaasstad een chowertitel verleend.

Na het middaggebed op vrijdag 19 augustus in aanwezigheid van veertig sjoelbezoekers ontving;

Andy Deutsch

de Chower-titel van priv. doc. rabbijn Simon Bornstein, die in een korte toespraak de verdiensten van Deutsch uitgebreid prees.

Sedert meer dan drie decennia geeft Andy Deutsch zijn beste krachten aan de herbouw van het Joodse gemeenschapsleven, de aankoop en herinwijding van Sjoel Alkmaar en de regelmatige voortgang van de erediensten en het Joodse onderwijs in het Hollands Noorderkwartier.

Na de preek ontving Deutsch de bij zijn nieuwe titel horende oorkonde uit handen van de rabbijn.

De chowertitel is een synagogale eretitel die uitsluitend bij hoogste uitzondering door een rabbijn wordt verleend aan personen met uitgebreide theologische kennis en een uitzonderlijke staat van dienst ten behoeve van het Jodendom.